ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิธีเปิดบัญชี Forex4you

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเปิดบัญชี Forex4you
1. เข้าไปเว็บไซต์ Forex4you แล้วคลิกที่ การเทรด เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการ จะมีประเภทบัญชีให้เลือกดังนี้ Cent, Cent NDD, Classic, Classic NDD, Pro STP ในตัวอย่างนี้จะเลือกประเภทบัญชี Cent


2. เมื่อเลือกประเภทบัญชีแล้วระบบจะเข้าสู่หน้าบัญชีที่คุณเลือก พร้อมกับอธิบายรายละเอียดต่างๆ ของบัญชี ขั้นตอนต่อไปให้คลิกที่ เปิดบัญชี


3. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ลงไปตามที่โบรกเกอร์ต้องการ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ ยืนยันและทำการต่อ


4. ระบบจะทำการส่ง SMS รหัสยืนยันไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ให้กรอกรหัสยืนยันที่ได้รับ แล้วคลิกที่ ยืนยันและทำการต่อ


5. ระบบจะเข้าสู่หน้าบัญชีสมาชิกของคุณ ขั้นตอนต่อไปจะต้องทำการยืนยันบัญชีของคุณ ให้คลิกที่ ยืนยันโปรไฟล์ของคุณ


6. ทำการกรอกข้อมูลของคุณเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกที่ อัพโหลดเอกสาร


7. ทำการอัพโหลดเอกสารประจำตัวเพื่อทำการยืนยัน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เอกสารใดมายืนยันตัวตน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่่หรือบัตรประจำตัวประชาชน (เลือกมาหนึ่งอย่าง) ซึ่งไฟล์ที่ใช้อัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ .jpg, .png, .pdf


อัพโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่อาศัยของคุณ เอกสารที่ใช้ยืนยัน เช่น ใบแจ้งหนี้ค่าไฟ ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี หรือเสตทเม้นท์จากธนาคารก็ได้ (เลือกมาหนึ่งอย่าง)  ไฟล์อัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ .jpg, .png, .pdf   เมื่ออัพโหลดเอกสารเรียบร้อยแล้วคลิกที่ ยืนยันและดำเนินการ


8. คลิกที่ ดำเนินการต่อไปยังบัญชี


จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าบัญชีสมาชิกของคุณ เพื่อรอการตรวจสอบจากทางโบรกเกอร์ เมื่อทางโบรกเกอร์ตรวจสอบเอกสารแล้วจะส่งผลการตรวจสอบผ่านทางอีเมล์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม