ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ขั้นตอนยืนยันตัวตน และรับเงินโบนัส $30

ขั้นตอนยืนยันตัวตนโบรกเกอร์ XM
เมื่อเปิดบัญชีแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการยืนยันตัวตนโดยการอัพโหลดเอกสาร (ไฟล์รูปภาพ) เอกสารที่ต้องใช้ คือ
     1. ภาพถ่ายบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ด้านหน้า ต้องเป็นภาพสี
     2. ภาพถ่ายทะเบียนบ้านหน้าแรกกับหน้าที่มีชื่อของคุณ หรือภาพถ่ายบิลต่างๆ เช่น บิลค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์ แต่ต้องมีชื่อและที่อยู่ตรงกับข้อมูลที่เรากรอกตอนสมัครเปิดบัญชีโบรกเกอร์ XM เท่านั้น

เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว ให้ล็อคอินเข้าสู่ระบบ คลิกที่ "ยืนยันบัญชีในตอนนี้"

คลิกค้นหาเพื่อ อัพโหลดไฟล์ภาพบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน แล้วคลิกที่อัพโหลดเอกสารเพื่อทำการอัพโหลดไฟล์

 เมื่ออัพโหลดไฟล์แล้ว ระบบจะแสดงตารางรายการเอกสารที่คุณอัพโหลด และจะส่งอีเมล์แจ้งว่าได้มีการอัพโหลดเสร็จสมบูรณ์

สถานะหลังจากที่ได้ยืนยันตัวตนเสร็จแล้วในบัญชีของคุณจะแสดงข้อความ บัญชีที่ได้รับการยืนยัน

ขั้นตอนขอรับโบนัส
หลังจากได้รับอีเมล์ว่าบัญชีผ่านการยืนยันแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็ทำการขอรับโบนัส

ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

ระบบจะส่งรหัสการยืนยันไปที่ของคุณ นำรหัสที่ได้มากรอกแล้วกดยืนยัน

ได้รับโบนัสจากทางโบรกเกอร์แล้วค่ะ

เปิดบัญชี XM