ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิธีเปิดบัญชี FBS

วิธีเปิดบัญชีโบรกเกอร์ FBS ใช้เวลาในการเปิดบัญชีไม่นานซึ่งในหน้านี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการเปิดบัญชีอย่างละเอียด

1.คลิกที่  เปิดบัญชี FBS  แล้วกรอกรายละเอียดตามรูปภาพ

2.จากนัั้นระบบจะทำการสร้างรหัสผ่านชั่วคราวมาให้ แล้วให้คุณสร้างรหัสผ่านใหม่ขึ้นมา

3.ระบบจะแสดงข้อมูล PIN-code เก็บข้อมูลนี้ไว้ให้ดีเพราะข้อมูลนี้จะแสดงเพียงครั้งเดียว

4. เสร็จสิ้นการสมัครขั้นตอนต่อไปทำการยืนยัน E-mail ระบบจะทำการส่งเมล์ไปที่ E-mail ที่กรอกไว้ ให้เข้าไปที่ E-mail 

5.เมื่อเข้าไปที่ E-mail จะมีจดหมายที่โบรกเกอร์ FBS ส่งมาให้ ทำการคลิกลิ้งค์ในจดหมายเพื่อยืนยันการสมัคร

6.เมื่อคลิกลิ้งค์จาก E-mail ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปภาพ ให้คลิก OK เพื่อทำการยืนยัน

7.ขั้นตอนต่อไปทำการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์


  จากนั้นให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์แล้วรอรับรหัสที่จะส่งมาทางข้อความ

8.ขั้นตอนต่อไปทำการยืนยันตัวตน

แล้วกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารให้ครบเพื่อยืนยันตัวตนตามรูปภาพ

เข้าสู่เว็บ FBS